Bratstvo Kána

  • je pokračovaním letného Stretnutia Kána. Bratstvo Kána zhromažďuje páry, povolané prijať hlbšie milosť svojho manželstva,

  • je to spoločenstvo pre evanjelizáciu manželov a rodín, ktoré sa zakladá na modlitbe, skutočnom zdieľaní, bratskom živote v malých miestnych skupinkách (fraternitách) a vzájomnej kresťanskej pomoci,

  • stretnutia pozostávajú z troch víkendov a jedného týždňa v roku s Komunitou Chemin Neuf,

  • ako hnutie v Cirkvi závisí na Komunite Chemin Neuf a žije v spojení s inými účastníkmi pastorácie rodín a s miestnou Cirkvou,

  • odpovedalo na výzvu miestnych Cirkví a existuje už vo viac ako 30 krajinách,

  • k členstvu v bratstve Kána je potrebné absolvovať letné týždenné Stretnutie Kána.

 

Pozývame Vás na

na Stretnutie Kána

18. 7. - 24. 7. 2021 v Spišskej Kapitule